Рішення виконавчого комітету Знам'янської районної ради депутатів трудящих
"Про мобілізацію всього працездатного населення на сільськогосподарські роботи"
(14 липня 1944 р.)

Ф.Р-2054, оп.2, спр.3, арк.16