Постанова виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих
та бюро обласного комітету КП(б)У №43
"Про затвердження обласної комісії з встановлення
та розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників"
(15 березня 1944 р.)

Ф.Р-2860, оп.1, спр.64, арк.96-98