Лист Народного Комісара юстиції УРСР
Народним судам Кіровоградської області,
начальнику обласного Управління НКО,
голові обласного суду
щодо роз’яснення Указів Верховної Ради СРСР 1941-1944 років
(Квітень 1944 р.)

ДАКО, ФР-3023, оп.1, спр.2, арк.19