Рішення виконавчого комітету Долинської районної ради народних депутатів
"Про доповнення списку воїнів, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни
і захоронених в братській могилі № 464 с.Варварівка" № 339
(13 вересня 1982 р.)

Ф.Р-1309, оп.5, спр.345, арк.96