Постанова виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих
"Про заходи щодо охорони соціалістичної власності
та безпеки трудящих Кіровоградської області в період війни" № 150
(25 червня 1941 р.)

Ф.Р-2860, оп.1, спр.38, арк.102, 103