Постанова виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих
та бюро Кіровоградського обласного комітету КП(б)У
"Про організацію аварійно-відбудовних загонів місцевої протиповітряної оборони" № 16/707
(11 липня 1941 р.)

Ф.Р-2860, оп.1, спр.38, арк.106, 107