Розпорядження коменданта польової комендатури 679
про порядок ведення обліку населення в області
(28 серпня 1941 року)

ДАКО, Ф.Р-2786, оп.1, спр.220, арк.1а