Розпорядження коменданта з особистих завдань в м.Кіровограді капітана Бахмана
коменданту особливих доручень у колгоспах
про організацію відправки зерна на заготівельні пункти
(15 грудня 1941 року)

ДАКО, ФР-2786, оп.1, спр.697, арк. 208