Лист гебітскомісара районним старшинам
Олександрійського,Єлисаветградківського, Кам’янського, Чигиринського районів Кіровоградської області
щодо організації роботи по відправці добровольців на роботу до Німеччини
(14 травня 1942 р.)

Ф.Р-2697, оп.1, спр.5, арк.4