Відомості про кількість населення, яке проживає в землянках,
нежилих приміщеннях та зруйнованих будинках по Олександрівському району
(23 червня 1944 року)

ДАКО, ФР-3191, оп.1, спр.47, арк.57, 57зв.