Спогади насильно вивезеної до Німеччини уродженки Великовисківського району
Кондратенко Марії Василівни
(24 жовтня 1945 року)

ДАКО, ФР-6653, оп.1, спр.7, арк.13-15