Спогади насильно вивезеного до Німеччини уродженця Великовисківського району
Курінного Василя Лаврентійовича
(б/д)

ДАКО, ФР-6653, оп.1, спр.6, арк.147-147зв.