Повідомлення про перевиконання виробничих планів робітниками Семенівського буровугільного комплексу «Зобов’язання підкріплюються конкретними ділами».
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», 05.08.1955 р., № 155, арк. 6, інв.№ 2970.