Постанова Ради Міністрів Української РСР від 25.01.1956 р. № 108-38с «Про затвердження проекту планіровки і забудови міста, що утворюється у зв’язку з будівництвом Кременчуцької ГЕС»
ДАКО, Ф.Р-6713, оп. 4, спр. 43, арк. 1, 2.