Болгарський самодіяльний хореографічний колектив с. Добре Вільшанського району
(фото з документів особового фонду краєзнавця А.М.Доброва).

(б/д)
ДАКО, Ф.Р-7177, оп. 1, спр. 12, арк. 6