Повідомлення «Це зроблено в 1957 році»
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», 03.01.1958, № 2, арк. 4, інв. № 3212