Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про нагородження Кіровоградської області Української РСР орденом Леніна»
14.11.1958 р.
ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 1, спр. 2400, арк. 42