Практичне заняття в Кіровоградському ремісничому училищі № 1 разом з майстром виробничого навчання Г.П.Водоп’яновим.
(16.11.1954 р.)
ДАКО, П-554