Стаття «Слава наших скакунів» (успіхи команди спортивного відділення Олександрійського кінзаводу № 175)
13.08.1972 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», 13.08.1972 р., № 189, інв. № 4594, арк. 28 зв.