Повідомлення про здобутки механізаторів тракторної бригади колгоспу «Росія» Новоукраїнського району, яку очолює Герой Соціалістичної Праці В.С.Андріяш
27.05.1975 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Радянське село», 27.05.1975 р., № 64, інв. № 4922, арк. 22 зв.