Повідомлення «Те, що лишається для всіх» (виконання Кіровоградським заводом радіовиробів урядового завдання зі створення цілого радіокомплексу для обслуговування ХХІІ Олімпійських ігор).
30.11.1980 р.
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», № 274, інв. № 5212, арк. 45.