Тел.: (0522) 37-31-10 E-mail: public@dakiro.kr-admin.gov.ua
м. Кропивницький, вул. А. Корольова, 3, поштовий індекс 25030
Оберіть зручний розмір шрифта:

ПРО ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Дорадчі органиКолегія

Колегія Держархіву області є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держкомархіву України, розпорядженнями облдержадміністрації та цим положенням.

Колегія як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію Держархіву Кіровоградської області, затвердженим наказом Держархіву області від 12 лютого 2021 р. №115-р.

Склад колегії

(на початок сторінки)

Експертно-перевірна комісія

Створена для розгляду методичних та практичних питань, пов'язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до НАФ або вилученням документів з нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, а також експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, що перебувають у державній чи комунальній власності, експертно-оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності.

До складу ЕПК, який затверджується директором Держархіву області, входять члени ЕПК - фахівці Держархіву області, фахівці з архівної справи, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці.

ЕПК працює згідно з Положенням про експертно-перевірну комісію Держархіву Кіровоградської області, затвердженим наказом Держархіву області від 25 вересня 2016 р. № 8.

Склад експертно-перевірної комісії

(на початок сторінки)

Науково-методична рада

Науково-методична рада Державного архіву Кіровоградської області є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду питань організації, визначення основних напрямків та оцінки результатів науково-дослідної і методичної роботи.

Рада приймає рішення про подання для затвердження, розгляду на засіданні колегії чи опублікування проектів розглянутих документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій і т.і.).

Нормативно-методична комісія працює згідно з Положенням про науково-методичну раду Держархіву Кіровоградської області, затвердженим наказом Держархіву області від 22 лютого 2021 р. № 23.

Склад науково-методичної ради

(на початок сторінки)

Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ

Відповідно до наказу директора Державного архіву Кіровоградської області від 18 червня 2019 року № 78 «Про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ Державного архіву Кіровоградської області» на виконання вимог статті 69 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VШ (зі змінами) для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворено дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ Державного архіву Кіровоградської області.

Склад дисциплінарної комісії

Положення про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ

(на початок сторінки)
2005-2020 р.
Flag Counter