Про порядок роботи з документами робітників Державного історичного архіву.
11.01.1935.
ДАКО, ф. Р-833, оп. 4, спр. 22, арк. 38.