Розпорядження Центрального архівного управління УРСР про порядок використання матеріалів, що містять прізвища ворогів народу.
29.06.1937.
ДАКО, ф. Р-833, оп.4, спр. 39, арк. 13