Головна | Державному архіву - 90Документи архіву дореволюційного часу

До даного розділу увійшли документи кінця ХУІІІ-початку ХХ ст. – матеріали органів станового, міського, земського, дворянського самоуправління, прокуратури, суду, благодійництва, адміністративних та військово-адміністративних установ, поліції, нотаріусів та метричні книги церков краю.

Фонди особового походження дорадянського часу представляють матеріали вихідців з княжих, поміщицьких, купецьких родин, підприємців та міського землеміра П.Рябкова.

Цікавими є документи фондів промислових підприємств – заводів Ельворті, Яскульського,Шкловського, Маловисківського і Сабліно-Знам'янськогоцукрових заводів.

У бібліотечному фонді є книги та брошури того часу та значна кількість газет «Голос Юга», «Елисаветградскийвестник», які висвітлюють економічний, політичний і культурний розвиток краю.

Копія указу імператриці Єлисавети Петрівни про призначення генерал-майора Івана Глєбова «командиром над сербами та іншими народами, що перейшли у підданство її імператорської величності; з наказом землю де вони розселяються іменувати «Нова Сербія», а земляну фортецю - фортецею Святої Єлисавети»
(1752 р.)
ДАКО, Ф. - 858, оп. 1, спр. 3, арк. 2

Справа про продаж казенних будівель, що знаходяться на території фортеці Св.Єлисавети, віднесених до 7-ї категорії
(1859 р.)
ДАКО, Ф. - 19, оп. 1, спр. 58 (обкладинка)

Креслення майстерні, яка існувала на території фортеці Св. Єлисавети
(1859 р.)
ДАКО, Ф. - 19, оп. 1, спр. 58, арк. 6

Рапорт прапорщика Рябченка про здачу будівництва на території Єлисаветградської фортеці
(22.07.1859 р.)
ДАКО, Ф. - 19, оп. 1, спр. 58, арк. 15

Рапорт Єлисаветградської міської думи Херсонському губернському правлінню з проханням змінити указ від 12 червня 1863 р. № 3295, яким передбачалось знищення описів та справ за 1792-1859 рр. та дозволити продати ці справи з аукціону
(15.09.1869 р.)
ДАКО, Ф. – 18, оп. 1, спр. 505, арк. 11

Постанова Єлисаветградської міської управи від 19 лютого 1897 р. про призначення архіваріусом міської управи Якова Берненка
(1897 р.)
ДАКО, Ф. – 78, оп. 1, спр. 372, арк. 16

Список службовців думського столу Єлисаветградської міської управи
(1912-1914 рр.)
ДАКО, Ф. – 78, оп. 1, спр. 136, арк. 11

Прохання архіваріуса Єлисаветградської міської управи Якова Берненка до Єлисаветградської міської управи про збільшення кількості службовців, працюючих в архіві
(1913 р.)
ДАКО, Ф. – 78, оп. 1, спр, 505, арк. 1

Рукопис очерку з історії міста Єлисаветграда, складений Рябковим П.З. (єлисаветградський міський землемір, історик, археолог і громадський діяч)
(1914 р.)
ДАКО, Ф. – 304, оп. 1, спр. 618, арк. 1, 1 зв.

Фото гімназисток Єлисаветградської приватної жіночої гімназії М.Д. Гослен: Барської Перель, Граус Мнихи, Гришпун Марії, Зайцевої Клари, Кунявської Ханни, Лєконт Лєни
(1913-1916 рр.)
ДАКО, Ф. – 68, оп. 1, спр. 8, арк. 2-13


(на початок сторінки)