Головна | Державному архіву - 90Початок становлення архівної справи в області

Матеріали цього розділу висвітлюють основні віхи становлення архівної справи на території краю.

Документи фондів органів влади і державного управління демонструють багатий фактичний матеріал з розвитку архівного будівництва на Кіровоградщині.

Запропоновані матеріали цікаві для дослідників історії, певною мірою розкривають складні події тогочасного суспільно-політичного життя краю і держави.

Наказ Єлисаветградського повітвиконкому від 05 липня 1920 р. № 61 про утворення комісії для обстеження архівів
(1920 р.)
ДАКО, Ф.Р-218, оп.1, спр.30, арк.39зв.

Доповідна записка окружного відділу освіти до Зінов’євського окрвиконкому щодо становища архівів у м. Зінов’євську та Зінов’євському окрузі
(1924 р.)
ДАКО, Ф.Р-250, оп.1, спр.419, арк.65

Витяг з протоколу засідання робітничої трійки Зінов’євського окрвиконкому від 02.01.1925 р. про утворення округового архівного відділу
(1925 р.)
ДАКО, Ф.Р-250, оп.1, спр.419, арк.63

Витяг з протоколу засідання президії Зінов’євського окрвиконкому від 17.11.1925 р. № 44 про перейменування окружного архівного відділу в окружне архівне управління
(1925 р.)
ДАКО, Ф.Р-250, оп.1, спр.417, арк.177

План роботи Зінов'євського окружного архівного управління на жовтень-грудень 1925 р.
(б/д)
ДАКО, Ф.Р-833, оп. 1, спр.2, арк.115

Обіжний лист окрвиконкому до райвиконкомів про необхідність здачі архівів волосних та сільських управ до окружного архівного управління
(Квітень 1926 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.1, спр.4, арк.3, 3зв., 4

Перелік документів, прийнятих на зберігання до Зінов'євського окружного архівного управління за період з квітня по липень 1926 р.
(б/д)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.1, спр.7, арк.10

Публікація «Інструкція архівним кореспондентам»
(1927 р.)
ДАКО, Газета «Червоний шлях», 08.12.1927 р., арк.30зв., інв.№ 1570

Будинок Гейбтмана по провулку Слуцькому, 10 (пізніше провулок Декабристів), де знаходилось приміщення Державного архіву Кіровоградської області з 1928 р. по 1983 р.
(б/д)
ДАКО, Фотоальбом №1, арк.6

Звіт про роботу Зінов’євського архівного управління
(1931 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.1, спр.87, арк.5, 5зв., 6, 6зв., 7, 7зв.

Повідомлення про виставку архівних документів «Імперіалістична війна»
(1931 р.)
ДАКО, Газета «Соціалістичний наступ»,15.08.1931 р., арк. 16 зв., інв.№805

Витяг зі звіту Зінов’євського державного історичного архіву за 1932 р.
(1932 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.1, спр.87, арк.69

Витяг з обіжника ВУЦВК та Центрального архівного управління від 17.03.1932 р. № 03173 щодо організації архівних управ та створення історичних архівів
(1932 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.1, спр.80, арк.47

Особова картка директора Зінов'євського Державного історичного архіву Родіонова Іларіона Михайловича
(1932 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.1, спр.80, арк.69, 69зв.

Список співробітників Кіровського історичного архіву для отримання квитків і колективного походу до театру на виставу «Мачеха»
(Червень 1938 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.4, спр.52, арк.13

Акт про взяття на облік та прийом-передачу архівних спецфондів
(19.08.1939 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.4, спр.67, арк.3

Відомості про передачу Кіровоградського обласного архіву у підпорядкування УНКВС по Кіровоградській області
(08.03.1939 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.1, спр.80, арк.69, 69зв.


(на початок сторінки)