Головна | Державному архіву - 90Державний архів Кіровоградської області у роки війни 1941-1945 рр. та повоєнне десятиріччя

Війна загальмувала розвиток архівної справи на Кіровоградщині окупованої вже влітку 1941 р. У липні Держархів Кіровоградської області евакуювався до м. Балашова Саратовської області, а згодом кіровоградський архів перемістили до м. Шадринська на Челябінщині.

Представлені документи розповідаютьпро збитки, нанесені архівній галузі за часів окупації, а також про відновлення роботи Держархіву області.

Відомості про опрацювання документальних матеріалів зібраних на звільненій від гітлерівських окупантів території Кіровоградщини
(01.05.1944 р.)
Ф.Р-5069, оп.6, спр.2, арк.26

Витяг зі звіту про роботу відділу держархівів УНКВС по Кіровоградській області та Кіровоградського обласного державного архіву за І квартал 1944 року
(1944 р.)
ДАКО, Ф.Р-5069, оп.6, спр.2, арк. 9, 10

Відомості про збитки, нанесені архівному господарству під час Другої світової війни 1939-1945 років
(26.09.1944 р.)
ДАКО, Ф.Р-5069, оп.6, спр.3, арк.1, 2, 3

Група співробітників архіву за упорядкуванням розсипу документів
(1946 р.)
ДАКО, Фотоальбом №1, арк.9


(на початок сторінки)