Головна | Державному архіву - 90Архів та фонди періоду радянської влади

З 1950 р. розпочинається грунтовна робота з наукового підходу до комплектування фондів архіву, проведення експертизи цінності документів, складання списків установ, організацій та підприємств, документи яких підлягали(чи не підлягали) прийому до держархіву.

Документи розділу розповідають також про будівництво і освоєння у 1983 році нового дев’ятиповерховогоприміщення архіву загальною площею архівосховищ 3479,7 кв. м.

Перспективний план науково-дослідницької роботи
Кіровоградського облдержархіву на 1950-1969 рр.
(31.10.1950 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.2, спр.136, арк.2, 3

Сторінки з особової справи користувача читального залу Державного архіву Кіровоградської області Смоленчука М.К.
(02.09.1952 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.2, спр.70, арк.2, 3

Рішення виконкому Кіровоградської обласної ради від 18.08.1966 р. №355 „Про виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 27 вересня 1963 р. №1107 „Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці”
(1966 р.)
ДАКО, Ф.Р-2860, оп.1, спр.3669, арк.61-66

Малюнок архітектора А.Сидоренка будівлі Держархіву Кіровоградської області
(б/д)
ДАКО, газета "Кіровоградська правда", 06.04.1975 р., арк.43, інв. №4836

Наказ Головного архівного управління при Раді міністрів УРСР від 07 серпня 1980 р. №67 "Про приведення найменувань державних архівів республіки у відповідність з Положенням про ДАФ СРСР"
(1980 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.2, спр.504, арк.66

Паспорт Державного архіву Кіровоградської області та його філіалів станом на 01 січня 1980 р.
(11.01.1980 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.2, спр.523, арк.1-5

Рішення виконкому Кіровоградської міської ради від 06.01.1983 р. №25 про прийом в експлуатацію будівлі Держархіву Кіровоградської області
(1983 р.)
ДАКО, Ф.Р-242, оп.5, спр.828, арк.59

Фото новозбудованого приміщення Державного архіву Кіровоградської області по провулку Великовисківському (нині – вул.Академіка Корольова, 3, (корп. №1)
(1984 р.)
ДАКО, Фотоальбом №2, арк.3

Фото колективу Державного архіву Кіровоградської області
(1989 р.)
ДАКО, Фотоальбом №2, арк.11

Фото одного із сховищ Державного архіву Кіровоградської області
(1990 р.)
ДАКО, Фотоальбом №5, арк.14

Наказ директора Державного архіву Кіровоградської області від 03.09.1991 р. №17 „Про прийом партійного архіву обкому КПУ та поточних архівів"
(1991 р.)
ДАКО, Ф.Р-833, оп.2, спр.731, арк.133-134


(на початок сторінки)