На головну сторінку

Юлій Мейтус (1903 – Єлисаветград, 1997 – Київ), відомий композитор, народний артист УРСР.

Реєстрація акту про народження Юлія Мейтуса 15 січня 1903 року
в метричній книзі єлисаветградської синагоги.

Підстава: Ф. 185, оп. 1, спр. 77. арк. 60 зв.