Анкета службовця Є. Рудановського, який проходив перевірку на знання української мови
08.01.1927 р.
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1, спр. 1198, арк. 142