Анкета службовця Ш. Коліскора, який розпочне вивчати українську мову
1927 р.
ДАКО, Ф.Р-250, оп. 1, спр. 1198, арк. 129