Витяг із протоколу засідання Президії Зінов’ївського Окрвиконкому від 17 листопада 1925 р. № 44 про перейменування Окрархіву в Окружне архівне управління
Ф.Р. – 833, оп. 1, спр. 7, арк. 2