Звіт «Про роботу Зінов’ївського окружного архівного управління за жовтень-грудень 1925 р.»
Ф.Р. – 250, оп. 1, спр. 417, арк.. 177