Акт комісії з перевірки Кіровоградського обласного архіву з пропозиціями щодо покращення умов і якості роботи установи
08.03.1929 р
Підстава: Ф.Р. – 2860, оп. 1, спр. 33, арк. 39