Розпорядження виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів від 19.12.90 року № 384 про проведення новорічної святкової ярмарки
Підстава: Ф. Р. – 242, оп. 6, спр. 75, арк. 152-154.