Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О.М. Бойченка. Буклет. 1990 р.
Підстава: ДАКО, Ф.Р-7539, оп.1, спр. 151, арк. 1, 1зв.