Вибірковий бібліографічний список для молоді «Душі людської чародій (1840-1990 рр.)» про життя та діяльність М.Л. Кропивницького
Підстава: ДАКО, Ф.Р-7539, оп.1, спр. 153, арк. 1, 1зв.