Робітниче селище будівельників Кременчуцького гідровузла Хрущов. Фото Г. Верушкіна.
27 червня 1960 року.
Підстава: ДАКірО, фотоколекція, од.зб. П-339