Лист голови виконкому Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих В. Іщенка про роботу окремих районних рад із розгортання масово-оборонної роботи в районі (1941 р.).


Підстава: ДАКО, Ф.Р – 2860, оп. 1, спр. 44, арк. 185-186.