Повідомлення обласної організації Товариства охорони пам’яток історії та культури "Конкурс на краєзнавчий нарис".
Підстава: ДАКО, ДІФ, газета "Кіровоградська правда" від 13.11.1973 р. № 265, стор. 3, інв. № 4698.