Звіт про роботу природничо-історичного музею з 1 січня до 24 серпня 1924 року.


Підстава: Ф.Р-810, оп.1, спр. 1504, арк. 43.