Указ Президії Верховної Ради СРСР про утворення Кіровоградської області. 10 січня 1939 року.
Підстава: ДІФ, газета «Правда», 11.01.1939 р. інв. № 420, арк. 31.