Рішення виконкому Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих від 10.02.1950 р. № 246 «Про затвердження плану трудовлаштування і навчання інвалідів Вітчизняної війни на 1950 рік в розрізі обласних відомств».
(10.02.1950 р.)
ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 1, спр. 1201, арк.48, 49