Проект розрахунку на утримання новостворених Сумської, Запорізької, Кіровоградської областей Української РСР. 1939 р.
Підстава: Ф.Р-6690, оп. 1, спр. 5, арк. 3.