Рішення виконкому Кіровоградської міської ради народних депутатів
від 18.07.1990 р. № 393 «Про першочергові заходи по організації виконання Закону УРСР
«Про мови в Українській РСР» в місті».

(18.07.1990 р.)
Підстава: ДАКО, Ф.Р-242, оп. 6, спр. 61, арк. 115, 116