Рішення виконкому Кіровоградської обласної ради народних депутатів від 20.09.1991 р.
№ 250 «Про підняття національного синьо-жовтого прапору України над Будинком Рад».

(20.09.1991 р. )
Підстава: ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 7, спр. 623, арк. 39