Повідомлення «Анатолій Ткач – для українського відродження».
(29.10.1992 р.)
Підстава: ДАКО, ДІФ, газета «Свобода», № 129, інв. № 6412, арк. 4 зв.