Розпорядження Представника Президента України М.Сухомлина від 07.10.1993 р.
№ 254 «Про проведення в області наукової конференції «Центральна Україна як історико-культурний феномен».

(07.10.1993 р.)
Підстава: ДАКО, Ф.Р-7838, оп. 1, спр. 106, арк. 9