«Стаття «Розвивати уранове виробництво з урахуванням інтересів області».
(05.05.1994 р.)
Підстава: ДАКО, ДІФ, газета «Народне слово», № 50, інв. № 6437, арк. 1 зв.