«Звернення Кіровоградської обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо забезпечення фінансування завершення будівництва
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд у м. Долинська
Кіровоградської області.».

(25.12.1997 р.)
Підстава: ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 7, спр. 840, арк. 72